Vinden

Deeleconomie: verliezen zijn aftrekbaar

De bruto-inkomsten uit de deeleconomie, verenigingswerk en occasionele diensten tussen burgers is vrijgesteld van belastingen zolang ze niet meer dan 3.830 euro per jaar bedragen. Geïndexeerd is dat 6.130 euro voor het belastingjaar 2019 en 6.250 euro voor 2020.

Komen de inkomsten boven die bedragen uit, dan worden ze tegen 33% als diverse inkomsten belast. De reële kosten die werden gemaakt om die inkomsten te verwerven, mogen worden afgetrokken, net als eventuele verliezen die bij een activiteit werden geleden. De inkomsten mogen zijn verworven in het kader van de deeleconomie, verenigingswerk of occasionele diensten tussen burgers.

Een verlies dat werd geleden binnen een van die drie pijlers, zo stelt de fiscus in een circulaire, mag verhoudingsgewijs van de inkomsten uit de twee andere pijlers worden afgetrokken. En uitsluitend van die twee. Er kan dus geen sprake van zijn om een verlies dat werd geleden in de deeleconomie af te trekken van de diverse inkomsten uit occasionele winsten of opbrengsten of om een dergelijk verlies naar de andere echtgenoot of naar een later belastingjaar over te dragen.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Opbrengst strijd tegen fiscale fraude

Opbrengst van de strijd tegen de fiscale fraude

Analyse huidige situatie en toekomst onafhankelijke dagbladhandel

Strategische analyse van de huidige situatie en toekomst van de onafhankelijke dagbladhandel

Kosten van verkeerscongestie

De kosten van de verkeerscongestie in België

Wetstraat
Wijziging belasting over toegevoegde waarde

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (deeleconomie & telecommunicatie) - BS 25 november, p. 108.072

Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947