Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.413.890 ACTIEVE BEDRIJVEN - 859.843 CONTACTPERSONEN

Deeleconomie: maximaal 2.500 euro in 2016

De bovengrens bedraagt weliswaar 5.000 euro per jaar, maar omdat de nieuwe fiscale regeling zoals ze is vastgelegd in de programmawet van 1 juli 2016 op die datum pas in werking trad, moeten we voor belastingjaar 2017 met de helft, of 2.500 euro, genoegen nemen.

Naast een fiscaal interessant tarief (10%) bestaat het belangrijkste voordeel van de regeling uit het feit dat geen enkele btw-identificatie vereist is in hoofde van de belanghebbende. 

Maar opgelet, de deeleconomie blijft beperkt tot het ruilen en delen van ruimtes, goederen, werktuigen, geld, kennis en diensten, tussen particulieren via een erkend elektronisch platform.

Voorbeelden zijn het verhuren, lenen en ruilen van gebouwen of gemeubileerde panden, het verlenen van huisvestingsdiensten, het uitwisselen van diensten, het herstellen van voorwerpen, van tweedehandskledij of het bereiden van meeneemmaaltijden of van maaltijden geleverd aan huis.

Een loontrekkende in een bouwbedrijf kan bijvoorbeeld de diensten van een plafonneerder aanbieden, terwijl een bouwbedrijf dat niet kan. Een uitzonderlijke overschrijding van de hierboven vermelde bovengrens van 5.000 euro zal worden toegestaan.

Daarboven moet u zich identificeren als btw-plichtige en voor een ander belastingstelsel kiezen, zo verklaart de fiscus in een rondzendbrief die een antwoord biedt op de belangrijkste vragen die hierover worden gesteld.
Lees meerOverige artikels
Infotheek
Concurrentievermogen Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - december 2017

Vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing

Tijdelijke en gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing – Nieuwe arbeidsplaatsen creëren in een steunzone - FAQ

Kosteloos ter beschikking gestelde pc

Circulaire betreffende de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde pc, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement

Archief
Wetstraat
Uitwisseling inlichtingen financiële rekeningen

Wet houdende instemming met het Multilateraal Akkoord tussen bevoegde autoriteiten betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen, ondertekend te Berlijn op 29 oktober 2014 - BS 10 januari, p. 962

Betaalrekeningen en betalingsdiensten

Wet houdende wijziging en invoering van bepalingen inzake betaalrekeningen en betalingsdiensten in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht - BS 12 januari, p. 1.481

Programmawet

Programmawet - BS 29 december, p. 116.365

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends