Vinden

De wagen van een derde in beslag nemen?

Dat kan. Een autoverhuurder moest dat tot zijn eigen schade vaststellen en het Hof van Cassatie bevestigde het. Krachtens de Drugwet - die overigens dit jaar honderd jaar bestaat - kan de rechter de inbeslagname verordenen van voertuigen, apparaten, instrumenten of zaken die dienst deden of bestemd waren voor het plegen van inbreuken, ook als ze geen eigendom zijn van de veroordeelde.

De verhuurder was helemaal niet bij de feiten betrokken, maar, zo oordeelde de rechter in beroep, niets met de zaak te maken hebben, volstaat niet. Men moet ook te goeder trouw zijn. Omdat de verhuurder als professional in de streek van Antwerpen actief was, zo oordeelt de rechtbank, moest hij weten dat huurwagens vaak voor drugstrafiek worden gebruikt.

De beschuldigde, die amper 18 jaar oud is, kon bovendien probleemloos het voertuig huren nadat hij contant de eerste maand huur (1.000 euro) en een waarborg van 250 euro betaalde, wat op zijn minst ongebruikelijk is. Daar komt nog bovenop dat in de huurovereenkomst een minimumleeftijd van 25 jaar is opgenomen, naast de voorwaarde dat de bestuurder al minstens vijf jaar een rijbewijs heeft.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2020

Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2020
 

Zorgplicht

Zorgplicht

RVA - Jaarverslag

RVA - Jaarverslag 2020

 

Wetstraat
Recht op klein verlet bij toediening vaccin tegen Covid-19

Wet houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus Covid-19 - BS 9 april, p. 31.925

Evenredigheidsbeoordeling bij beroepsreglementering in gezondheidssector

Wet betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector - BS 9 april, p. 31.932
 

Antigeen- en zelftesting

Wet inzake antigeen- en zelftesting - BS 7 april, p. 31.776