Vinden

De waarheid zit in de laatste slok

Hebben de caféhouders te vroeg victorie gekraaid? De Raad van State heeft weliswaar de forfaitaire regeling die voor 2020 voor de caféhouders van toepassing was, vernietigd, maar hij sprak zich niet uit over het aantal glazen dat uit een vat van 50 liter kan worden getapt. De raad heeft zich beperkt tot de vaststelling dat een aantal vormvoorwaarden niet was vervuld. De fiscus had de regeling immers als een eenvoudige administratieve bepaling behandeld, waarmee hij duidelijk in de fout ging.

Volgens de Raad van State had de FOD Financiën de forfaitaire regeling, gezien haar reglementaire karakter, immers moeten voorleggen aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State, en ze vervolgens moeten publiceren in het Belgisch Staatsblad vooraleer ze kon ingaan. Als gevolg daarvan onderzoekt de FOD Financiën momenteel het arrest van de Raad van State grondig om die vormvoorwaarden voor 2020 te herstellen en de procedure voor de komende jaren aan te passen, zodat de opgelegde vormvoorwaarden gerespecteerd worden.

De vraag hoeveel glazen er uit een vat van 50 liter kunnen worden getapt, is dan ook geenszins beantwoord. Er zal over overlegd moeten worden.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
De tweede pensioenpijler in beeld

De tweede pensioenpijler in beeld

 

Verplichtingen op het werk ikv coronavirus

Coronavirus: verplichtingen op het werk (volgens het KB van 28 oktober 2021)

 

Economische conjunctuur in distributie

Verslag over de economische conjunctuur in de distributie

 

Wetstraat
Wijziging affichering van tarieven door zorgverstrekkers

Wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, wat het afficheren van de tarieven door zorgverstrekkers betreft - BS 12 november , p. 111.837