Vinden

De vrijstelling van huur is aftrekbaar

Door de COVID-19-crisis moesten heel wat handelszaken de deuren sluiten. Ondertussen bleef de huur van hun winkelpand echter lopen. Bepaalde eigenaars beslisten daarop om af te zien van verscheidene maanden huur om hun huurders de kans te geven financieel te overleven. Kan die kwijtschelding van huur worden beschouwd als een abnormaal of goedgunstig voordeel, of als aftrekbare beroepskosten?

In principe, zo antwoordde de minister van Financiën toen hij er in de commissie over werd ondervraagd, zal wanneer een belastingplichtige die een winkel of een café uitbaat en tijdelijk slechts een deel van de huur of geen huur moet betalen aan een verhurende onderneming ten gevolge van de verplichte sluiting vanwege de pandemie, het verstrekte voordeel niet als een abnormaal of goedgunstig voordeel worden beschouwd.

Indien de onderneming de kwijtschelding doet om belastbare inkomsten te verkrijgen of behouden - een voorwaarde waaraan volgens de minister in heel wat gevallen voldaan zal zijn - kunnen de als kosten geboekte kwijtgescholden huurgelden als aftrekbare beroepskosten worden beschouwd.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Biobrandstoffen

Biobrandstoffen

Aanvullende indicatoren naast het bbp - februari 2021

Aanvullende indicatoren naast het bbp (levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, sociale vooruitgang en duurzaamheid van de economie) - februari 2021

 

Concurrentievermogen van de Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - december 2020.

 

Wetstraat
Wijzigingen rond registratie-, hypotheek-, griffie- en successierechten

Wet houdende diverse wijzigingen aan het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, aan het Wetboek der successierechten, aan het Wetboek diverse rechten en taksen en aan de hypotheekwet van 16 december 1851, alsook aan het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 19 februari, p. 16.011

Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 11 februari, p. 12.984
 

Goedkeuring reglement van plichtenleer

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) - BS 11 februari, p. 12.992