Vinden

De vervuiler betaalt

Een onrechtstreeks gevolg van de 3M-affaire is dat uitgaven gemaakt in het kader van een minnelijke overeenkomst tot saneringsplicht met publieke overheden, niet langer aftrekbaar zullen zijn als het wetvoorstel dat Vooruit indiende wordt goedgekeurd.

Na de vervuiling van de bodem en het grondwater met PFAS sloot de groep 3M immers met het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VVM) een saneringsovereenkomst voor een totaalbedrag van 571 miljoen euro.

Dat bedrag is aftrekbaar van de vennootschapsbelasting terwijl, zo argumenteert Vooruit, het dat niet zou zijn geweest als er een juridische procedure was gestart tussen de partijen en de verwerende partij aansprakelijk was gesteld voor de verontreiniging van de bodem of het grondwater.

Aangezien het volgens de partij om gelijkaardige procedures gaat, vraagt ze een gelijke behandeling, te meer omdat een deel van de saneringskosten via de belastingaftrek in werkelijkheid door de belastingplichtige wordt betaald.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Ontwerpen van staatsbegroting begrotingsjaar 2023

Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2023

 

Tweede pensioenpijler in beeld

De tweede pensioenpijler in beeld - situatie op 1 januari 2022

 

Arbeidsmarkt en origine

Arbeidsmarkt en origine (socio-economische monitoring 2022)

 

Wetstraat
Verbetering binnenluchtkwaliteit gesloten plaatsen voor publiek toegankelijk

Wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn -  BS 1 december, p. 88.761

Fiscale en financiële bepalingen

Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen - BS 30 november, p. 88.145

Responsabilisering werkgevers inzake invaliditeit en alternatieve financiering sociale zekerheid

Wet houdende diverse bepalingen inzake responsabilisering van de werkgevers inzake invaliditeit en inzake alternatieve financiering van de sociale zekerheid - BS 30 november, p. 88.169