Vinden

De stijging van de kosten voor brandverzekeringen afremmen

Het Prijzenobservatorium is duidelijk: tussen 2017 en 2021 zijn de kosten voor een woningverzekering met 3,7% per jaar gestegen. Dat is dubbel zo snel als de gezondheidsindex. Is dat normaal?

Toen de minister van Economie die vraag kreeg, antwoordde hij dat die toename voor de helft te wijten is aan de aanpassing van de ABEX-index, voor de andere helft aan de gestegen tarieven van de verzekeringsmaatschappijen. De concurrentie op dat laatste vlak is om twee belangrijke redenen eerder beperkt: de gebundelde verkoop van de hypotheeklening en de brandverzekering enerzijds en de hoge overstapkosten bij wijziging van verzekeraar anderzijds.

Om de concurrentie volop te laten spelen, steunt de minister het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om op eender welk moment de verzekeringsovereenkomst op te zeggen na het eerste jaar, zonder kosten of boetes. Daarnaast kondigde hij voor begin volgend jaar wetswijzigingen aan om te garanderen dat de gebundelde verkoop van de hypotheeklening en de brandverzekering niet tot een prijsstijging leidt.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Ontwerpen van staatsbegroting begrotingsjaar 2023

Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2023

 

Tweede pensioenpijler in beeld

De tweede pensioenpijler in beeld - situatie op 1 januari 2022

 

Arbeidsmarkt en origine

Arbeidsmarkt en origine (socio-economische monitoring 2022)

 

Wetstraat
Verbetering binnenluchtkwaliteit gesloten plaatsen voor publiek toegankelijk

Wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn -  BS 1 december, p. 88.761

Fiscale en financiële bepalingen

Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen - BS 30 november, p. 88.145

Responsabilisering werkgevers inzake invaliditeit en alternatieve financiering sociale zekerheid

Wet houdende diverse bepalingen inzake responsabilisering van de werkgevers inzake invaliditeit en inzake alternatieve financiering van de sociale zekerheid - BS 30 november, p. 88.169