Vinden

De solidariteitsbijdrage was oorspronkelijk tijdelijk

Al een kwarteeuw wordt er een solidariteitsbijdrage van 0,5 tot 2% geheven op pensioenen, rentes en andere aanvullende voordelen zodra die boven een brutobedrag van 2.595 euro bruto per maand voor een alleenstaande uitkomen. In werkelijkheid gaat het om een tijdelijke crisisbelasting die het voor ons land mogelijk moest maken om in de eurozone te stappen.

Het principe van de bijdrage werd meermaals betwist, net als de manier waarop ze wordt berekend. Kapitalen gestort in het kader van een groepsverzekering of een aanvullend pensioen werden immers omgezet in een fictieve rente en dat op basis van heel wat hogere rentevoeten dan de op de markt gangbare. Bovendien kon het kapitaal ondertussen zijn uitgegeven.

Begin dit jaar besliste de regering eindelijk om nog slechts 15 jaar met die fictieve rente rekening te houden. Ze deed dat echter maar voor de helft.

Hoewel met de fictieve rente vanaf het zestiende jaar geen rekening meer wordt gehouden voor het bepalen van de maandelijkse afhoudingen, geldt ze nog steeds voor het bepalen van het belastingtarief.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Total cost ownership of cars: electric-diesel-gasoline

Total cost of ownership of electric cars compared to diesel and gasoline cars in Belgium

Verslag Hoge Raad voor Werkgelegenheid

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid – Verslag 2019

Boordtabel kmo's en zelfstandige ondernemers

Boordtabel 2019 van de kmo’s en zelfstandige ondernemers

Wetstraat
Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336

Btw-opgave van intracommunautaire handelingen

Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen - BS 23 december, p. 116.117