Vinden

De RSZ digitaliseert

Tegen eind 2023 zal de RSZ alle documenten met betrekking tot betalingen digitaliseren om ze te kunnen verzenden via de de-Box Enterprise, een systeem waarop al ongeveer 250.000 ondernemingen zijn aangesloten. Het gaat in het bijzonder om de betalingsherinneringen of het overzicht van de betalingstermijnen van een afbetalingsplan.

De digitalisering vindt in verscheidene stappen plaats. Nu al is een dertigtal betalingsdocumenten digitaal beschikbaar. Tegen het einde van het jaar komen er daar nog eens tien bij. De rest volgt in de loop van 2023. De volledige planning van het proces kunt u vinden op de website via onderstaande link.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Koolstofvoetafdruk Belgische gewesten

Koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten

 

Interestaftrekbeperking

Circulaire 2023/C/8 over de interestaftrekbeperking

 

Rapporten over de loonkosten

Drie rapporten over de loonkosten: loonkostenhandicap, loonkloof tussen mannen en vrouwen, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

 

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 16 januari, p. 6.467
 

Basisbankdienst voor ondernemingen

Koninklijk besluit houdende de basisbankdienst voor ondernemingen - BS 16 januari, p. 6.485

Verlenging steunzones - vrijstelling bedrijfsvoorheffing ikv natuurrampen

Wet betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp - BS 13 januari, p. 6.266