NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

De oudste links

Zoek er geen filosofische of politieke betekenis achter. Het gaat om een eenvoudige aanpassing van de belastingaangifte aan maatschappelijke veranderingen inzake gendergelijkheid. Tot nu toe stonden de gegevens van de man immers altijd voor die van de vrouw als het om gehuwde of wettelijk samenwonende partners van verschillend geslacht ging.

Vanaf belastingjaar 2023 zullen die van de oudste partner links staan en die van de jongste rechts. In het voorstel van vereenvoudigde aangifte, het aanslagbiljet en elk ander document dat belastinggegevens bevat, wordt hetzelfde principe gevolgd: de codes die beginnen met 1 of 3 hebben betrekking op de oudste persoon en de codes die beginnen met 2 of 4 op de jongste persoon.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Beroepskosten opleiding vennootschapsbelasting

Basisopleiding vennootschapsbelasting (aanslagjaar 2022) - Beroepskosten

 

Pensioenen 2023

Pensioenen 2023 - Rapport

 

Eerste fase van bredere fiscale hervorming

Eerste fase van de bredere fiscale hervorming
 

 

Wetstraat
Regels betreffende reclame voor kansspelen

Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de reclame voor de kansspelen - BS 8 maart, p. 29.146
 

Voordelen van alle aard bij toekenning renteloze lening

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet - BS 3 maart, p. 27.024
 

Voorkoming witwassen geld en financiering terrorisme - beperking op contanten

Wet tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 17 februari, p. 23.617

Meestgelezen Trends