NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

De oudste links

Zoek er geen filosofische of politieke betekenis achter. Het gaat om een eenvoudige aanpassing van de belastingaangifte aan maatschappelijke veranderingen inzake gendergelijkheid. Tot nu toe stonden de gegevens van de man immers altijd voor die van de vrouw als het om gehuwde of wettelijk samenwonende partners van verschillend geslacht ging.

Vanaf belastingjaar 2023 zullen die van de oudste partner links staan en die van de jongste rechts. In het voorstel van vereenvoudigde aangifte, het aanslagbiljet en elk ander document dat belastinggegevens bevat, wordt hetzelfde principe gevolgd: de codes die beginnen met 1 of 3 hebben betrekking op de oudste persoon en de codes die beginnen met 2 of 4 op de jongste persoon.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580