Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.473.700 ACTIEVE BEDRIJVEN - 1.430.022 CONTACTPERSONEN
  • 24/10/2019 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor info over de netwerklunch in Vilvoorde (Taste).
  • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van AC's Accountants, D.B.P. PlasticsSteel Dreams en Business Executive Service Company.
  • Opleiding Balansanalyse II 29/10/2019 De commerciële cyclus en haar financiële werking - Kontich (Clubhouse) Registratie
  • Opleiding Sales & Marketing 14/11/2019 Hasselt (Roularta Media Group) Registratie
  • 14/11/2019 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor info over de netwerklunch in Oostkamp (Loweide).

De onrechtvaardige solidariteitsbijdrage daalt (een beetje)

Alleen zwartkijkers zullen zich verbazen over de samenloop van omstandigheden. De anderen zullen zich erover verheugen dat hun pensioen stijgt, zonder te beseffen dat ze, zo kort voor de verkiezingen, worden belazerd. 

Vanaf maart worden de grensbedragen die van toepassing zijn voor het bepalen van de solidariteitsafhouding inzake pensioenen volgens een relatief complex barema verhoogd. Zowat 200.000 pensioenen zullen stijgen en onze beleidsmakers kunnen eens te meer - met weinig kosten - een debat ten gronde vermijden.

De afhouding, die in 1994 werd ingevoerd als crisisbelasting om ervoor te zorgen dat ons land tot de eurozone kon toetreden, bestaat een kwarteeuw en heel wat crisissen later nog steeds. Het principe is echter onrechtvaardig want, zo verklaarde de huidige minister van Financiën: “gepensioneerden hebben al heel hun actieve leven bijgedragen, zodat deze maatregel neerkomt op de vraag om een tweede keer bij te dragen.”

Ook de manier waarop ze wordt toegepast, is onrechtvaardig. De afhouding wordt immers berekend op het totaal van de pensioenen, ongeacht hun aard.

Voor personen die in het kader van hun aanvullend pensioen een kapitaal hebben ontvangen, komt dat neer op de toevoeging van een fictieve rente berekend aan een rentevoet van 4,75%, wat bij de huidige conjunctuur behoorlijk surrealistisch is. Daar komt nog bij dat het kapitaal in de loop der tijd kan zijn uitgegeven.

Om de critici het zwijgen op te leggen, beloofde de toenmalige regering dat er na zestien jaar met het kapitaal geen rekening meer zou worden gehouden. Het telt echter nog steeds mee bij de berekening, zodat vandaag heel wat gepensioneerden nog steeds een solidariteitsbijdrage betalen op bedragen die ze niet hebben ontvangen of op een kapitaal dat vaak al is uitgegeven en niet meer bestaat.
Lees meer
 Overige artikels
Infotheek
Sectoraal overleg 2017-2018

Verslag over het sectoraal overleg 2017-2018

Verplichtingen beoefenaar vrij beroep

De boekhoudkundige en jaarrekeningrechtelijke verplichtingen van een beoefenaar van een vrij beroep.

Sectoraal overleg 2017-2018

Verslag over het sectoraal overleg 2017-2018

Archief
Wetstraat
Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Wijziging begrip overeenstemmend voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van het begrip overeenstemmend voertuig - BS 17 september, p. 86.751

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends