Vinden

De nulbijdrage wordt bestendigd

De in het kader van de taxshift in het leven geroepen nulbijdrage biedt elke nieuwe werkgever die een eerste personeelslid aanwerft, de mogelijkheid om voor onbepaalde duur volledig te worden vrijgesteld van de verschuldigde basiswerkgeversbijdragen.

De maatregel, die in 2016 is ingevoerd, leidde tot de creatie van meer dan 40.000 jobs en komt vooral de handel (20%), de bouwsector (15%), de horeca (13%) en de vrije beroepen (12%) ten goede. Hij is echter beperkt in de tijd en loopt af op 31 december van dit jaar, terwijl ons land volgens de Nationale Bank een sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog ongeziene afname van de economische groei kent.

Vandaar de vraag van het cdH om de geldigheidduur af te schaffen voor de maatregel 0% bijdrage op de eerste aanwerving van een onderneming of een zelfstandige, zodat alle nieuwe werkgevers of alle werkgevers die voor 31 december 2020 nog geen gebruik maakten van de maatregel, er een beroep op kunnen doen.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Overzicht 2020: tweede pensioenpijler

De tweede pensioenpijler in beeld - overzicht 2020

 

Tweede pensioenpijler

De tweede pensioenpijler in beeld
 

WIB92 - Nieuwe weergave

WIB92 - Nieuwe weergave met bijgewerkt commentaar per artikel

 

Wetstraat
Bepalingen inzake basisbankdienst voor ondernemingen

Wet houdende invoering van bepalingen inzake de basisbankdienst voor ondernemingen in boek VII van het Wetboek van economisch recht - BS 24 november, p. 82.690
 

Beroepsprocedure tegen administratieve geldboete

Wet tot regeling van de beroepsprocedure tegen de administratieve geldboete bedoeld in boek XV, titel 1/2 van het Wetboek van economisch recht - BS 20 november, p. 81.698

Evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een beroepsreglementering

Wet betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering - BS 13 november, p. 80.051