Vinden

De koopjes starten op 1 augustus

Om de nefaste gevolgen van de Covid-19-crisis toch enigszins te verzachten, stelde de Hoge Raad voor de zelfstandigen op 8 april al voor om snel gemakkelijk uitvoerbare maatregelen te nemen, waaronder het uitstel van de zomerkoopjes tot 1 augustus. Dat is nu gebeurd.

De sperperiode - waarin het verboden is om kortingen aan te kondigen - blijft zoals anders de periode van één maand voorafgaand aan de koopjes.

Heel wat zelfstandigen die hun zaak moesten sluiten, gingen creatief op zoek naar nevenactiviteiten. Dat brengt in principe een wijziging van hun inschrijving bij de KBO met zich mee. Om extra administratieve lasten te vermijden, worden handelaars echter vrijgesteld van die verplichting zolang de coronamaatregelen gelden.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501