Vinden

De koopjes starten op 1 augustus

Om de nefaste gevolgen van de Covid-19-crisis toch enigszins te verzachten, stelde de Hoge Raad voor de zelfstandigen op 8 april al voor om snel gemakkelijk uitvoerbare maatregelen te nemen, waaronder het uitstel van de zomerkoopjes tot 1 augustus. Dat is nu gebeurd.

De sperperiode - waarin het verboden is om kortingen aan te kondigen - blijft zoals anders de periode van één maand voorafgaand aan de koopjes.

Heel wat zelfstandigen die hun zaak moesten sluiten, gingen creatief op zoek naar nevenactiviteiten. Dat brengt in principe een wijziging van hun inschrijving bij de KBO met zich mee. Om extra administratieve lasten te vermijden, worden handelaars echter vrijgesteld van die verplichting zolang de coronamaatregelen gelden.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Generieke gids tegen verspreiding Covid-19 op het werk

Generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan

 

Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437