Vinden

De kilometervergoeding stijgt op 1 juli

Vanaf 1 juli stijgt de kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen met een privévoertuig van 0,3542 naar 0,3707 euro per kilometer. Zoals gewoonlijk is dat bedrag het resultaat van een berekening in twee stappen.

Eerst wordt 80% van de vorige kilometervergoeding vermenigvuldigd met het quotiënt van de afgevlakte gezondheidsindex van mei 2021 en mei 2020 - of 80% van [0,3542 x 108,50/107,84] = 0,28509 EUR. Daarna wordt 20% van de vorige kilometerheffing vermenigvuldigd met het quotiënt van de opgetelde prijzen van benzine en diesel voor de maanden mei 2021 en mei 2020 - of 20% van [0,3542 x (1,5192 + 1,5186) / (1,2507 + 1,2626) ] = 0,08562 EUR. Dat levert een totaal op van 0,28509 + 0,08562 = 0,3707 EUR. Dat bedrag geldt tot 30 juni 2022. (BS 17 juni, p. 63.653)
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Verzekeringen: checklist overstromingen

Verzekeringen: checklist overstromingen

 

Rapport betreffende brede fiscale hervorming

Eerste rapport betreffende een brede fiscale hervorming.


 

FSMA - Jaarverslag 2020

FSMA - Jaarverslag 2020

 

Wetstraat
Wijziging revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens - BS 23 juli, p. 76.164

Uitbreiding toepassingsgebied betreffende verenigingswerk

Wet houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk - BS 23 juli, p. 76.164

Vrijstelling btw inzake medische verzorging

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging betreft - BS 20 juli, p. 71.593