Vinden

De Kaasroute sluiten? Dat is niet eenvoudig

“We sluiten de kaasroute door te eisen dat buitenlandse notariële akten door Belgische staatsburgers in België worden geregistreerd”, zo vermelden de oprichters van de huidige Vivaldicoalitie trots in hun nota, voor ze nuanceren: “rekening houdend met het advies van de Raad van State”. En daar dreigt het ingewikkeld te worden.

De in Vlaanderen erg populaire kaasroute houdt in dat schenkingen of andere overdrachten van roerende goederen door een Nederlandse notaris worden geregistreerd. Die akten moeten niet in België worden geregistreerd, zodat er op de schenkingen geen gewestelijke schenkingsrechten moeten worden betaald.

In juni dienden de CD&V en de groenen een wetsvoorstel in waarmee ze de registratie van buitenlandse notariële akten met betrekking tot de overdracht van roerende goederen verplicht willen maken. De tekst, die op 1 december van kracht moet worden, werd in de commissie voor de Financiën goedgekeurd, maar - daar hebben we al een eerste element van verdeeldheid - de Open Vld stemde voor en de MR tegen.

Vervolgens bemoeide de Raad van State zich ermee. Die stelde dat twee artikelen uit het voorstel gewestbevoegdheden betreffen en dus overeenkomstig artikel 4 van de Grondwet door een bijzondere meerderheid moeten worden goedgekeurd.

Dat houdt in dat er onder meer een tweederdemeerderheid van de stemmen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor moet zijn, naast een meerderheid binnen elke taalgroep, wat aan Nederlandstalige kant binnen de huidige samenstelling hoogst onzeker is.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Covid19 - Informatiemonitoring

Covid19 - Informatiemonitoring bijgewerkt tot 15/10/2020

 

Informatiemonitoring - Crowdfunding

Informatiemonitoring - Crowdfunding

 

Neen aan de wet van de sterkste

Neen aan de wet van de sterkste - Brochure over misbruik van economische afhankelijkheid, agressieve of oneerlijke marktpraktijken en onrechtmatige bedingen.

 

Wetstraat
Werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register - BS 1 oktober, p. 68.988

Beroepsopleiding accountants en belastingsadviseurs

Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs - BS 30 september, p. 68.808

Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 5 augustus, p. 57.457