Vinden

De financiering van de tijdelijke werkloosheid zal 0,05% kosten

Opeenvolgende jaren kunnen onderling sterk van elkaar verschillen. Voor het jaar 2020 stelde het beheerscomité van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers (Sluitingsfonds) voor om de bijzondere bijdrage voor de financiering van tijdelijke werkloosheid van 0,10% naar 0,09% te verlagen.

Aangezien de tijdelijke werkloosheid in de loop van het jaar sterk toenam - in april waren er zelfs meer dan een miljoen begunstigden - stelde het beheerscomité voor om de bijdrage in 2021 op te trekken tot 0,14% van de bruto loonmassa van de werknemers (108% voor arbeiders). Aangezien de Nationale Arbeidsraad (NAR) het daarmee eens is, zal dat percentage onmiddellijk in de reglementering worden opgenomen.

De andere aan het Sluitingsfonds verschuldigde percentages blijven ongewijzigd. Het gaat om 0,17% voor ondernemingen met industriële of handelsfinaliteit die gemiddeld meer dan 20 personen tewerkstellen en 0,12% voor ondernemingen met minder werknemers. Voor ondernemingen zonder industriële of handelsfinaliteit blijft de bijdrage op 0,02%.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen

Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen - ontwerpadvies - openbare raadpleging
 

Blockchain

Nieuwe documentatiemap: blockchain

 

Aanvullende pensioenen - Overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen

Aanvullende pensioenen - Doeltreffendheid van het overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen

Wetstraat
Instelling maatregelen voor zelfstandigen in de context van de Covid-19-crisis

Wet tot instelling van verschillende maatregelen ten gunste van zelfstandigen in de context van de Covid-19-crisis - BS 31 december, p. 98.039

Verenigingswerk

Wet betreffende het verenigingswerk - BS 31 december, p. 98.046
 

Dringende fiscale en fraudebestrijding-bepalingen

Wet houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding-bepalingen - BS 30 december, p. 97.617