Vinden

De federale overheid moet sneller betalen

Sinds 2017, zo stelt de CD&V, “betaalt de federale overheid steeds minder facturen correct”. In het tweede trimester van 2018 werd slechts 65% van de facturen door de federale overheid tijdig betaald, 15% van de facturen werd tussen de 61 en 90 dagen na vervaldatum betaald en 13% werd pas na 90 dagen betaald.

In het derde en vierde kwartaal van 2018 daalde het aantal correct betaalde facturen naar respectievelijk 38% en 34%, wat volgens de CD&V “de zwakste waarnemingen betreft sinds het jaar 2008”.

Er bestaat wel een wet (2 augustus 2002) die de betalingen tussen overheden en ondernemingen regelt en waarin is bepaald dat de wettelijke betalingstermijn 30 dagen bedraagt. Die wet bevat echter een achterpoortje dat de partij wil wegwerken. In de wet is immers vastgelegd dat de betalingstermijn maar begint te lopen op de dag volgend op de verificatie. Met die bepaling is het uiteraard mogelijk om de wettelijke termijn tot ver voorbij de 30 dagen te verlengen. Vandaar de vraag van de CD&V om de verificatieprocedure integraal deel te laten uitmaken van de betalingstermijn.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Covid19 - Informatiemonitoring

Covid19 - Informatiemonitoring bijgewerkt tot 15/10/2020

 

Informatiemonitoring - Crowdfunding

Informatiemonitoring - Crowdfunding

 

Neen aan de wet van de sterkste

Neen aan de wet van de sterkste - Brochure over misbruik van economische afhankelijkheid, agressieve of oneerlijke marktpraktijken en onrechtmatige bedingen.

 

Wetstraat
Werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register - BS 1 oktober, p. 68.988

Beroepsopleiding accountants en belastingsadviseurs

Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs - BS 30 september, p. 68.808

Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 5 augustus, p. 57.457