Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.461.640 ACTIEVE BEDRIJVEN - 1.387.863 CONTACTPERSONEN
DHK Aluminium Plastics
  • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van Heftrucks KDB, AluvisionCofi Partners en DE VICTORIE.
  • Opleiding Sales & Marketing 24/09/2019 Kortrijk (Trustteam) Registratie
  • Opleiding Sales & Marketing 17/09/2019 Vilvoorde (Living Tomorrow) Registratie
  • 12/09/2019 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor info over de netwerklunch in Vilvoorde (Living Tomorrow).
  • Opleiding Sales & Marketing 01/10/2019 Kontich (Clubhouse) Registratie

De drie pijlers van de nieuwe mobiliteit

De cash for cars-vergoeding die de regering onlangs invoerde is van het “alles of niets”-type. Daarom was er een ander alternatief voor de bedrijfswagen nodig.

Omdat oplossingen in ons land zelden eenvoudig zijn, bestaat dat alternatief uit drie pijlers, met als eerste ... de bedrijfswagen. Die moet voortaan echter milieuvriendelijker zijn en mag niet meer dan 95 gram CO2 uitstoten, waardoor de keuze in de praktijk sterk beperkt wordt. Het resterende budget - de kosten waarop de werkgever bespaart - mag de werknemer aan de twee andere pijlers besteden.

De tweede pijler zal bestaan uit een reeks alternatieve en duurzame vervoermiddelen, waaronder het openbaar vervoer, de fiets, de deelauto enzovoort. Het interessantst is wellicht dat hij er ook de huur - of de hypotheek - mee mag betalen van een woning in de buurt van zijn werk.

De derde pijler zal bestaan uit wat van het budget overblijft na aftrek van eventuele kosten voor de eerste en de tweede pijler. Dat saldo wordt contant betaald, maar dat heeft een prijs. In de tekst is immers een vrijstelling van belastingen opgenomen voor de tweede pijler, terwijl er voor de derde pijler een specifieke bijdrage van 38,07% moet worden betaald.  Op die manier wil de regering naar analogie met de taxshift een modal shift - of een mentaliteitswijziging - voor de woon-werkverplaatsingen teweegbrengen.
Lees meer
 Overige artikels
Infotheek
Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2018

Jaarverslag FOD Financiën

Jaarverslag 2018 van de FOD Financiën

Jaarverslag Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2018 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Archief
Wetstraat
Wijziging sociaal passief ingevolge eenheidsstatuut

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46quater, van het KB/WIB 92, met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut - BS 4 juli, p. 67.952

Erkenning mantelzorgers

Wet tot erkenning van de mantelzorgers - BS 2 juli, p. 66.783

Wijziging overbruggingsrecht ten voordele van zelfstandigen

Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen - BS 28 juni, p. 66.185

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends