Vinden

De algemene vergadering uitstellen?

Dat kan. Niet alle ondernemingen kunnen immers vergaderingen op afstand organiseren. Andere verkiezen te wachten tot de situatie weer normaliseert. Zelfs als er al een bijeenroeping plaatsvond voor de vergadering, blijft uitstel mogelijk, op voorwaarde dat de aandeelhouders en de leden daar op een correcte manier van op de hoogte worden gebracht.

Het uitstel kan met maximaal tien weken en leidt tot een overeenkomstig uitstel van een aantal wettelijke termijnen, zoals de verplichting om de algemene vergadering te houden binnen de zes maanden volgend op de afsluiting van het boekjaar of de verplichting om de jaarrekeningen en andere documenten binnen de zeven maanden na de afsluiting van het boekjaar bij de NBB in te dienen. (Koninklijk besluit nr. 4 - BS 9 april, p. 25.768)
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501