Vinden

COVID-19: verzekeringen behouden

In het kielzog van de banksector kondigt ook de verzekeringssector inspanningen aan. De vertegenwoordigers van de sector wijzen erop dat in sommige verzekeringsdekkingen - arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid enzovoort - reeds is opgenomen dat de premie achteraf kan worden aangepast indien er sprake is van gereduceerde activiteiten.

Ondernemingen die hun activiteiten moeten stilleggen, zoals gevraagd door de overheid, kunnen in overleg met hun verzekeraar voor hun verzekeringspremies betalingsuitstel krijgen gedurende maximaal zes maanden en uiterlijk tot 31 oktober 2020.

Voor leningen verstrekt aan ondernemingen zullen de verzekeraars dezelfde voorwaarden toepassen als diegene die reeds werden afgesproken voor de banksector, namelijk een uitstel van terugbetaling van kapitaalaflossingen gedurende maximaal zes maanden en tot 31 oktober 2020. Voor particulieren wordt er gewerkt aan een regeling met betrekking tot de pensioen-, overlijdens-, invaliditeits- en hospitalisatiedekking van de collectieve verzekeringen aangegaan door de werkgever van de personen die in tijdelijke werkloosheid belanden als gevolg van de coronacrisis.

Zo wordt beoogd ervoor te zorgen dat die verzekeringsdekkingen behouden kunnen blijven met zo weinig mogelijk formaliteiten, op voorwaarde dat de werkgever niet beslist heeft een of meerdere van de verzekeringsdekkingen op te schorten. De betaling van de betreffende premies door de werkgever zou uitgesteld kunnen worden tot 30 september 2020.

De precieze voorwaarden zijn momenteel nog niet gekend.

Covid-19 maatregelen verzekeringssector: lees meer
Uitzondelijke maatregelen verzekeraars: lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501