Vinden

Coronavirus - Coronacijfers blijven de goede richting uitgaan: dagelijks gemiddeld 60 ziekenhuisopnames

(Belga) Tussen 4 en 10 juli werden in ons land gemiddeld 60,6 mensen met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis, een daling van 23 procent. Ook het aantal besmettingen en overlijdens blijft dalen, blijkt vrijdagochtend uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

In de Belgische ziekenhuizen liggen intussen nog 302 COVID-patiënten op intensieve zorg, een daling met 17 procent. In totaal worden nog 820 ziekenhuisbedden bezet door deze patiënten, en dat is een daling met 23 procent. Van 1 tot en met 7 juni werden in ons land gemiddeld nog 1.173 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat is een daling van maar liefst 38 procent in vergelijking met de vorige periode. Er overleden dagelijks gemiddeld 10,9 mensen aan corona, een daling met een vijfde. Van de 43.400 testen die de afgelopen week afgenomen werden was 3,3 procent positief, een daling met 1,1 procent. De positiviteitsratio ligt op 0,83. Tot slot hebben meer dan 5,3 miljoen personen in ons land één coronaprik gekregen. Ruim 2,7 miljoen mensen, of 29,9 procent van de volwassen bevolking, zijn volledig gevaccineerd. (Belga)

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

Circulaire over het belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

 

Rapport Rekenhof inzake fiscale regularisatie

Rapport van het Rekenhof inzake fiscale regularisatie

 

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen - Een instrument om de werknemersprestaties te bevorderen

 

Wetstraat
Model aangifteformulier belasting van niet-inwoners

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.806
 

Aangifte formulier inzake rechtspersonenbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.793
 

Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979