Vinden

Corona-tijdskrediet

Vanaf 1 juli wordt het mogelijk om bij werknemers uit de privésector voor een periode van één tot zes maanden corona-tijdskrediet op te nemen.

Dat nieuwe tijdskrediet zal naast het gewone tijdskrediet bestaan en biedt werkgevers van een bedrijf dat erkend is als in herstructurering of in moeilijkheden de mogelijkheid om een gedeeltelijke onderbreking (halftijds of één vijfde) voor te stellen aan hun werknemers, zodat die tijdelijk hun prestaties kunnen verminderen. De onderbrekingsperiodes van corona-tijdskrediet zullen niet worden afgetrokken van de maximumduur van het gewone tijdskrediet.

Naast die nieuwe maatregel is er nu ook de corona-landingsbaan. Die is bedoeld voor werknemers van minstens 55 jaar met minstens 25 jaar beroepsverleden als loontrekkende en biedt hun de mogelijkheid om onderbrekingsuitkeringen te krijgen als hun prestatievermindering ingaat tijdens een periode van erkenning van de onderneming als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden.

Het koninklijk besluit met die maatregelen is echter nog niet gepubliceerd, zo verduidelijkt de RVA nog.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Generieke gids tegen verspreiding Covid-19 op het werk

Generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan

 

Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437