Vinden

Corona-tijdskrediet

Vanaf 1 juli wordt het mogelijk om bij werknemers uit de privésector voor een periode van één tot zes maanden corona-tijdskrediet op te nemen.

Dat nieuwe tijdskrediet zal naast het gewone tijdskrediet bestaan en biedt werkgevers van een bedrijf dat erkend is als in herstructurering of in moeilijkheden de mogelijkheid om een gedeeltelijke onderbreking (halftijds of één vijfde) voor te stellen aan hun werknemers, zodat die tijdelijk hun prestaties kunnen verminderen. De onderbrekingsperiodes van corona-tijdskrediet zullen niet worden afgetrokken van de maximumduur van het gewone tijdskrediet.

Naast die nieuwe maatregel is er nu ook de corona-landingsbaan. Die is bedoeld voor werknemers van minstens 55 jaar met minstens 25 jaar beroepsverleden als loontrekkende en biedt hun de mogelijkheid om onderbrekingsuitkeringen te krijgen als hun prestatievermindering ingaat tijdens een periode van erkenning van de onderneming als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden.

Het koninklijk besluit met die maatregelen is echter nog niet gepubliceerd, zo verduidelijkt de RVA nog.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2019

Jaarverslag Dienst voorafgaande belsissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2019 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Beroepsmatige autokosten fiscaal aftrekbaar bij aftrek van werkelijke beroepskosten

Welke beroepsmatige autokosten zijn fiscaal aftrekbaar als ik kies voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten?
 

Wetstraat
Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - BS 24 juni, p. 46.481

Opschorting van opzeggingstermijn ontslagen 

Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de Covid-19-crisis - BS 22 juni, p. 45.846

Tijdelijke verhoging inbeslagnemingsdrempels

Wet tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek - BS 19 juni, p. 45.802