Vinden

Corona-ouderschapsverlof

Het op 2 mei door de Ministerraad goedgekeurde ouderschapsverlof maakt het voor werknemers die gedurende minstens een maand met een arbeidsovereenkomst voor hun werkgever aan de slag zijn, om met toestemming van die laatste hun prestaties met 1/5 of halftijds te verminderen, zodat ze zich kunnen bezighouden met hun kinderen die nog geen 12 jaar oud zijn.

Het bijkomende verlof gaat gepaard met een hogere (bruto) uitkering dan het gewone ouderschapsverlof (25% meer). De werknemer moet zijn werkgever drie werkdagen vooraf op de hoogte brengen. In onderlinge overeenkomst is echter ook een kortere termijn mogelijk.

Het verlof moet worden genomen in de periode van 1 mei tot en met 30 juni 2020. Werknemers die momenteel gewoon ouderschapsverlof hebben, kunnen dat omzetten in corona-ouderschapsverlof of hun gewone ouderschapsverlof tijdelijk opschorten en corona-ouderschapsverlof aanvragen.

De informatie daarover op de website van de RVA wordt voortdurend aangepast. Ondertussen kan het corona-ouderschapsverlof al bij de werkgever worden aangevraagd.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501