Vinden

Corona: herziening van de premies voor verzekeringen niet-leven

Ondernemers en zelfstandigen die actief zijn in de horeca, de evenementsector, contactberoepen, de cultuursector en sport- en fitnesszalen ondervinden vandaag de grootste impact van de crisis. Ze zullen allemaal in de loop van de komende weken een individueel schrijven ontvangen van hun vertrouwde verzekeraar, die hen een herziening zal voorstellen van hun lopende verzekeringen niet-leven - auto, brand, burgerlijke aansprakelijkheid, arbeidsongevallen enzovoort - naast een aanpassing indien zou blijken dat de risico’s aanzienlijk en blijvend zijn afgenomen.

In de brief wordt eveneens voorgesteld om een afbetalingsplan op te stellen voor de premies waarvan de betaling werd uitgesteld in het kader van de bestaande steunmaatregelen en om na te gaan hoe eventuele liquiditeitsproblemen in de loop van de eerste maanden na de hervatting van de activiteit kunnen worden opgevangen. Voor de verzekeringsondernemingen die werken met tussenpersonen, zal het contact met de verzekerde in nauw overleg met deze laatsten gebeuren.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Covid-19 - Informatiemonitoring

Covid-19 - Informatiemonitoring bijgewerkt op 29/04

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437