NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Controles in de bouwsector

Het staat duidelijk in het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2023-2024: er zal in de betrokken periode verhoogde aandacht uitgaan naar de bouwsector (elektriciteit en metaal inbegrepen). Vanaf april 2023 vinden er - hoofdzakelijk preventieve - flitscontroles plaats.

Voor het lopende jaar staan er zowat 1.800 diepgaande controles gepland. Minstens 10% daarvan zal buiten de normale werkuren plaatsvinden, met andere woorden ‘s avonds na 18 uur en in het weekend. Er zal bijzondere aandacht uitgaan naar de sector van het stortklaar beton, waar sprake is van oneerlijke concurrentie wat de loon- en arbeidsvoorwaarden betreft.

Dat beton wordt immers in een vaste centrale gemaakt en wordt met betonmolens of vrachtwagens met een betonmixer naar de werf gebracht. Dat maakt ‘shoppen’ tussen de paritaire comités van het bouwbedrijf (PC 124) en dat van het wegvervoer voor rekening van derden (PC140.03) mogelijk.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
KB/WIB 1992 - Bijgewerkte versie 25 april 2023

KB/WIB 1992 – Gecoördineerde tweetalige versie bijgewerkt tot en met het KB van 25 april 2023

 

Dienst voorafgaande beslissingen

Dienst voorafgaande beslissingen - Jaarverslag 2022
 

Risico's van volgen van inflatie op jaarbasis

De risico’s van het volgen van de inflatie op jaarbasis

 

Wetstraat
Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, BS 15 mei, pagina 46.110
 

Eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijnen en carenzdag

Wet tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag in het geval van opzegging door de werknemer - BS 28 april, 43.002
 

Beperking duur van opeenvolgende areidsovereenkomsten

Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking van de duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten - BS 28 april, p. 43.003
 

Meestgelezen Trends