Vinden

Consumenten krijgen zes maanden respijt om te betalen

Door de crisis van 2008 was het aantal collectieve schuldenregelingen beduidend gestegen. De PS wil voorkomen dat de economische crisis die door de huidige pandemie wordt veroorzaakt, hetzelfde effect heeft en stelt daarom voor om consumenten die door de Covid-19-crisis kwetsbaar zijn geworden, een betalingsplan met een maximale looptijd van zes maanden of meer toe te kennen.

Onder “kwetsbaar geworden consument” vallen alle consumenten die inkomensverlies leden door de economische gevolgen van het coronavirus Covid-19. De partij vraagt meteen ook een opschorting van de gevolgen van de strafbedingen bij laattijdige of onvolledige betalingen.

Elk beding of elke voorwaarde waarin wordt bepaald dat een schuld van de consument wordt bestraft met verwijlinteresten, een forfaitaire vergoeding of kosten voor een herinnering of ingebrekestelling zou dan van rechtswege tot 1 september 2020 worden opgeschort.
Lees meer: toekenning betalingsplan
Lees meer: tijdelijke opschorting gevolgen van strafbedingen bij wanbetaling
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Covid-19 - Informatiemonitoring

Covid-19 - Informatiemonitoring bijgewerkt op 29/04

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437