Vinden

Consumenten krijgen zes maanden respijt om te betalen

Door de crisis van 2008 was het aantal collectieve schuldenregelingen beduidend gestegen. De PS wil voorkomen dat de economische crisis die door de huidige pandemie wordt veroorzaakt, hetzelfde effect heeft en stelt daarom voor om consumenten die door de Covid-19-crisis kwetsbaar zijn geworden, een betalingsplan met een maximale looptijd van zes maanden of meer toe te kennen.

Onder “kwetsbaar geworden consument” vallen alle consumenten die inkomensverlies leden door de economische gevolgen van het coronavirus Covid-19. De partij vraagt meteen ook een opschorting van de gevolgen van de strafbedingen bij laattijdige of onvolledige betalingen.

Elk beding of elke voorwaarde waarin wordt bepaald dat een schuld van de consument wordt bestraft met verwijlinteresten, een forfaitaire vergoeding of kosten voor een herinnering of ingebrekestelling zou dan van rechtswege tot 1 september 2020 worden opgeschort.
Lees meer: toekenning betalingsplan
Lees meer: tijdelijke opschorting gevolgen van strafbedingen bij wanbetaling
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2019

Jaarverslag Dienst voorafgaande belsissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2019 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Beroepsmatige autokosten fiscaal aftrekbaar bij aftrek van werkelijke beroepskosten

Welke beroepsmatige autokosten zijn fiscaal aftrekbaar als ik kies voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten?
 

Wetstraat
Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - BS 24 juni, p. 46.481

Opschorting van opzeggingstermijn ontslagen 

Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de Covid-19-crisis - BS 22 juni, p. 45.846

Tijdelijke verhoging inbeslagnemingsdrempels

Wet tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek - BS 19 juni, p. 45.802