NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Competitiever met verminderingen

Iedereen weet dat bij sterke inflatie door de automatische loonindexering onze loonkosten sneller stijgen dan in landen waar de loonsverhogingen via collectieve onderhandelingen worden verkregen. Dat tast de competitiviteit van ons land uiteraard aan. De regering beschouwt dat echter als een tijdelijk probleem. In de buurlanden, zo verklaart ze, zullen de lonen eveneens stijgen. Het gaat er alleen wat langzamer.

Om de handicap tijdelijk te verzachten, kent de regering de werkgevers voor de eerste twee kwartalen van 2023 een vermindering van 7,07% toe, berekend op de aan de RSZ verschuldigde netto patronale basisbijdragen. Voor het derde en het vierde kwartaal van volgend jaar wordt de vermindering vervangen door een spreiding van de betalingen in de tijd. Een deel van de RSZ-bijdragen zal niet in die kwartalen moeten worden betaald, maar pas in 2025. Dat jaar wordt de betaling gespreid over vier schijven.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Beroepskosten opleiding vennootschapsbelasting

Basisopleiding vennootschapsbelasting (aanslagjaar 2022) - Beroepskosten

 

Pensioenen 2023

Pensioenen 2023 - Rapport

 

Eerste fase van bredere fiscale hervorming

Eerste fase van de bredere fiscale hervorming
 

 

Wetstraat
Regels betreffende reclame voor kansspelen

Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de reclame voor de kansspelen - BS 8 maart, p. 29.146
 

Voordelen van alle aard bij toekenning renteloze lening

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet - BS 3 maart, p. 27.024
 

Voorkoming witwassen geld en financiering terrorisme - beperking op contanten

Wet tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 17 februari, p. 23.617

Meestgelezen Trends