Vinden

Cijfers blijven licht dalen

(Belga) Er worden gemiddeld 82 bevestigde besmettingen per dag met het coronavirus gerapporteerd. Dat is een daling van 13 procent in vergelijking met de voorgaande periode (92 gevallen) van zeven dagen. In totaal telt ons land 61.427 COVID-19 gevallen. Dat meldt Sciensano vandaag in de jongste update.

Gemiddeld worden er 5 sterfgevallen per dag (-3 pct) genoteerd, tegenover 6 in de voorgaande periode van zeven dagen. In totaal komt het aantal sterfgevallen op 9.747. Het aantal ziekenhuisopnames (-20 pct), de ingenomen ziekenhuisbedden (-17 pct) en de intensieve ziekenhuisbedden (-2 pct) vertonen ook een dalende curve. (Belga)

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2019

Jaarverslag Dienst voorafgaande belsissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2019 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Beroepsmatige autokosten fiscaal aftrekbaar bij aftrek van werkelijke beroepskosten

Welke beroepsmatige autokosten zijn fiscaal aftrekbaar als ik kies voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten?
 

Wetstraat
Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - BS 24 juni, p. 46.481

Opschorting van opzeggingstermijn ontslagen 

Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de Covid-19-crisis - BS 22 juni, p. 45.846

Tijdelijke verhoging inbeslagnemingsdrempels

Wet tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek - BS 19 juni, p. 45.802