Vinden

Cashbetalingen afronden: wat met de btw?

Zoals steeds in ons land, is niets eenvoudig. Het wordt zelfs ronduit ingewikkeld wanneer een klant in een winkel tegelijkertijd producten koopt waarop 21% en 6% btw moet worden betaald.

De btw moet in principe worden geheven op de werkelijk betaalde prijs, dus moet de afronding logischerwijze volgens de traditionele regel van drie over de verschillende categorieën goederen worden gespreid. Daaruit vloeit natuurlijk een administratieve last voort die buitensporig is in verhouding tot de bescheiden bedragen.

Daarom stelt de fiscus zich tolerant op door toe te laten dat de btw wordt berekend op het totale te betalen bedrag per groep producten met hetzelfde btw-tarief voor de afronding. Op de facturen en de kassabonnetjes moeten voortaan het totale te betalen bedrag voor afronding staan en het effectief betaalde afgeronde bedrag.

Hetzelfde geldt voor de btw-bonnetjes, waarop drukkers plaats zullen moeten laten voor de twee in te vullen bedragen. De oude bonnenboekjes die nog in omloop zijn, mogen worden gebruikt tot uitputting van de voorraad, maar om in het kader van het economisch recht in orde te zijn, zal degene die ze uitreikt er wel het door de klant te betalen volledige bedrag voor afronding en het afgeronde, effectief betaalde bedrag op moeten vermelden.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Opbrengst strijd tegen fiscale fraude

Opbrengst van de strijd tegen de fiscale fraude

Analyse huidige situatie en toekomst onafhankelijke dagbladhandel

Strategische analyse van de huidige situatie en toekomst van de onafhankelijke dagbladhandel

Kosten van verkeerscongestie

De kosten van de verkeerscongestie in België

Wetstraat
Wijziging belasting over toegevoegde waarde

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (deeleconomie & telecommunicatie) - BS 25 november, p. 108.072

Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947