Vinden

Cash in plaats van maaltijdcheques of ecocheques

Waarom zouden we de systemen met maaltijdcheques en ecocheques niet afschaffen en vervangen door een nettovergoeding? Het is niet de eerste keer dat de Open Vld de vraag stelt.

De twee types cheques zijn weliswaar steeds vaker elektronisch, maar dat neemt niet weg dat de administratieve kosten voor de toekenning ervan hoog blijven.

Voor de papieren cheques betaalden de werkgevers een vergoeding van 3% aan het bedrijf dat de cheques uitgeeft. De overstap op elektronische cheques bracht echter niet overal de verwachte algemene prijsdaling met zich mee. Heel wat werkgevers, zo stellen de indieners van het voorstel, betalen nog steeds 3%, terwijl anderen er in geslaagd zijn om, soms gezamenlijk, een verlaging te bedingen.

In 2018 werd bijna een miljoen ecocheques niet tijdig gebruikt en in hetzelfde jaar ging 1,8 miljoen euro aan maaltijdcheques definitief verloren. Vandaar het voorstel van de Open Vld, die de fiscale voordelen van het systeem wil behouden maar af wil van de kosten die eruit voortvloeien.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Opbrengst strijd tegen fiscale fraude

Opbrengst van de strijd tegen de fiscale fraude

Analyse huidige situatie en toekomst onafhankelijke dagbladhandel

Strategische analyse van de huidige situatie en toekomst van de onafhankelijke dagbladhandel

Kosten van verkeerscongestie

De kosten van de verkeerscongestie in België

Wetstraat
Wijziging belasting over toegevoegde waarde

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (deeleconomie & telecommunicatie) - BS 25 november, p. 108.072

Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947