Vinden

Cash for car: 0,065% succes

De regering mikte op 15.000 aanvragen, maar kon de werknemers niet echt overtuigen.

Volgens de berekeningen van Acerta leidde de mobiliteitsvergoeding, ook wel cash for car genoemd, in haar eerste jaar tot de inlevering van amper 65 van de 100.000 bedrijfswagens, of 0,065% van alle bedrijfswagens.

Dat mag niet verbazen. De formule is immers niet erg aantrekkelijk. De voorgestelde vergoeding bedraagt 20% - 24% als de werkgever de brandstofkosten voor zijn rekening neemt - vermenigvuldigd met 6/7 van de cataloguswaarde. Dat bedrag wordt weliswaar geïndexeerd, maar niemand wist goed hoe.

Voor 2019, zo lezen we in het Staatsblad van 16 april, pagina 38.640, wordt dat het resultaat van de afgevlakte mobiliteitsindex van de maand december van het voorgaande jaar (101,86) gedeeld door de afgevlakte mobiliteitsindex van de maand december van het jaar daarvoor (99,98), met andere woorden 1,0188.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Analyse huidige situatie en toekomst onafhankelijke dagbladhandel

Strategische analyse van de huidige situatie en toekomst van de onafhankelijke dagbladhandel

Kosten van verkeerscongestie

De kosten van de verkeerscongestie in België

Groottecriteria verenigingen en stichtingen

Groottecriteria verenigingen en stichtingen - schema van de jaarrekening - begroting

Wetstraat
Wijziging belasting over toegevoegde waarde

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (deeleconomie & telecommunicatie) - BS 25 november, p. 108.072

Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947