Vinden

Cash betalingen verplicht afgerond

Omdat de stukken van één, twee en vijf cent hoge kosten genereren in vergelijking met hun nominale waarde, gaf de regering handelaars de toestemming om, als ze dat wensten, de bedragen voor de klant af te ronden. Die maatregel leverde echter niet het gewenste resultaat op.

Uit een enquête van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) begin 2018 blijkt dat slechts drie op de tien handelaars de bedragen afronden. Daarom wil de regering versneld de verplichte afronding invoeren voor alle cash betalingen.

Nu de commissie voor de Economie die maatregel heeft goedgekeurd, zullen we met twee systemen moeten leren leven. De afronding wordt immers verplicht voor alle cash betalingen, maar kan alleen voor transacties waarbij zowel de consument als de ondernemer aanwezig is. Op het kassaticket moet zowel het totaalbedrag als het afgeronde bedrag worden vermeld.

In de nabije toekomst zullen er dan ook twee duidelijk afgebakende groepen bedrijven zijn: de bedrijven die alleen de wettelijk verplichte afronding (cash) toepassen en de bedrijven die, ongeacht het betaalmiddel, altijd afronden.

Specifieke informatie voor de consument - waarvan de vorm nog moet worden bepaald - is dan ook nodig.
Lees meer
 

Terug
Overige artikels
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Groottecriteria verenigingen en stichtingen

Groottecriteria verenigingen en stichtingen - schema van de jaarrekening - begroting

Activiteiten van minnelijke invordering van schulden

Lijst van de ingeschreven personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen

Nieuw reglement op elektrische installaties

Nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)

Archief
Wetstraat
Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Archief