NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Cash betalen moet mogelijk blijven

Overdaad schaadt altijd. Als gevolg van de wet van 7 maart 2022, waarin is bepaald dat ondernemingen een elektronisch betaalmiddel moeten aanbieden, aanvaarden sommige bedrijven helemaal geen contante betalingen meer. Nochtans blijft cash een belangrijke rol spelen in onze samenleving, zo stelt de PS, al was het maar om zijn educatieve waarde of het feit dat het gebruik ervan een betere controle op de uitgaven mogelijk maakt.

Daarom vraagt de partij dat ondernemingen verplicht worden om betalingen met bankbiljetten en geldstukken in euro te aanvaarden wanneer de consument en de onderneming fysiek en gelijktijdig bij de transactie aanwezig zijn. Naar analogie met de sanctie die wordt opgelegd bij een inbreuk op de verplichting om een elektronisch betaalmiddel ter beschikking te stellen, zou er voor het niet aanvaarden van een cash betaling door de consument een sanctie van niveau 2 gelden.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Beroepskosten opleiding vennootschapsbelasting

Basisopleiding vennootschapsbelasting (aanslagjaar 2022) - Beroepskosten

 

Pensioenen 2023

Pensioenen 2023 - Rapport

 

Eerste fase van bredere fiscale hervorming

Eerste fase van de bredere fiscale hervorming
 

 

Wetstraat
Regels betreffende reclame voor kansspelen

Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de reclame voor de kansspelen - BS 8 maart, p. 29.146
 

Voordelen van alle aard bij toekenning renteloze lening

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet - BS 3 maart, p. 27.024
 

Voorkoming witwassen geld en financiering terrorisme - beperking op contanten

Wet tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 17 februari, p. 23.617

Meestgelezen Trends