Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.443.910 ACTIEVE BEDRIJVEN - 921.159 CONTACTPERSONEN

Burenruzie voorkomen

Boek 3, over goederen, is ongetwijfeld het oudste deel van ons Burgerlijk Wetboek. Heel wat voorschriften erin dateren van het begin van de XIXe eeuw, of vertonen een gebrek aan samenhang.

Het hoofdstuk over de gemeenschappelijke muur, een onuitputtelijke bron van conflicten, vinden we bijvoorbeeld in het hoofdstuk over erfdienstbaarheden. Daarom ligt de nadruk in de nieuwe versie van het Boek, dat de Ministerraad onlangs in tweede lezing goedkeurde, op de (goede) relatie tussen buren. 

Voortaan zal het mogelijk zijn om proactief op te treden wanneer er een ernstig risico op problemen tussen buren bestaat. Bijvoorbeeld wanneer de muur van uw buur op uw huis dreigt te vallen.

De tekst maakt voorts het erfpachtrecht gemakkelijker toepasbaar en er is in opgenomen dat bij vruchtgebruik werken, die nu ten laste van de eigenaar zijn, in overleg moeten worden uitgevoerd. De kosten moeten evenredig worden gedeeld.

Daarnaast wordt het mogelijk om met een trust te werken. Als bestuurder kunnen wel alleen professionals optreden die al goederen of fondsen van derden in beheer hebben.
Lees meer
Lees meer

 Overige artikels
Infotheek
Belasting effectenrekening

Belastingen op effectenrekeningen: ook voor u?

Economische conjunctuur in distributie

Verslag over de economische conjunctuur in de distributie

Online aankopen in het buitenland

Online aankopen in het buitenland - FAQ

Archief
Wetstraat
Wijziging wet inzake kilometerstand voertuigen

Wet tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 tot de beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen - BS 6 december, p. 95.970

Wijziging belasting over de toegevoegde waarde

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft - BS 4 december, p. 93.842

Aanpassing koninklijk besluit inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 december, p. 93.507

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends