Vinden

Buitenlandse spaarboekjes

Hoewel ze al meermaals werd veroordeeld, namelijk door de hoven van beroep van Antwerpen en Gent, blijft de belastingadministratie bij haar standpunt en bestudeert ze, aldus het ministerie van Financiën dat daarover een vraag kreeg “de mogelijkheid van een cassatieberoep”.

In principe moeten voor buitenlandse spaarrekeningen dezelfde voorwaarden gelden als voor de Belgische - vrijstelling in de personenbelasting tot 990 euro (belastingjaar 2020) en belasting van de interesten aan het gunstige tarief van 15% daarboven. De fiscus legt daarvoor echter twee voorwaarden op: de buitenlandse spaarrekening moet gereglementeerd zijn en de vereisten waaraan ze is onderworpen, moeten gelijk zijn aan die in ons land.

Dat komt erop neer dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen een basisinterest en een getrouwheidspremie, wat volgens de belastingadministratie “een essentieel element van dit belastingstelsel” is, aangezien die dubbele vereiste voortvloeit uit de wens van de wetgever om sparen over de lange termijn aan te moedigen.

Aangezien die voorwaarden elders niet bestaan, rijst terecht de vraag of in dit geval het vrij verkeer van diensten niet wordt belemmerd.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Covid-19 - Informatiemonitoring

Covid-19 - Informatiemonitoring bijgewerkt op 29/04

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437