Vinden

Buitenlandse spaarboekjes

Hoewel ze al meermaals werd veroordeeld, namelijk door de hoven van beroep van Antwerpen en Gent, blijft de belastingadministratie bij haar standpunt en bestudeert ze, aldus het ministerie van Financiën dat daarover een vraag kreeg “de mogelijkheid van een cassatieberoep”.

In principe moeten voor buitenlandse spaarrekeningen dezelfde voorwaarden gelden als voor de Belgische - vrijstelling in de personenbelasting tot 990 euro (belastingjaar 2020) en belasting van de interesten aan het gunstige tarief van 15% daarboven. De fiscus legt daarvoor echter twee voorwaarden op: de buitenlandse spaarrekening moet gereglementeerd zijn en de vereisten waaraan ze is onderworpen, moeten gelijk zijn aan die in ons land.

Dat komt erop neer dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen een basisinterest en een getrouwheidspremie, wat volgens de belastingadministratie “een essentieel element van dit belastingstelsel” is, aangezien die dubbele vereiste voortvloeit uit de wens van de wetgever om sparen over de lange termijn aan te moedigen.

Aangezien die voorwaarden elders niet bestaan, rijst terecht de vraag of in dit geval het vrij verkeer van diensten niet wordt belemmerd.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2019

Jaarverslag Dienst voorafgaande belsissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2019 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Beroepsmatige autokosten fiscaal aftrekbaar bij aftrek van werkelijke beroepskosten

Welke beroepsmatige autokosten zijn fiscaal aftrekbaar als ik kies voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten?
 

Wetstraat
Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - BS 24 juni, p. 46.481

Opschorting van opzeggingstermijn ontslagen 

Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de Covid-19-crisis - BS 22 juni, p. 45.846

Tijdelijke verhoging inbeslagnemingsdrempels

Wet tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek - BS 19 juni, p. 45.802