Vinden

Btw-vrijstelling: 25.000 of 85.000 euro?

Wordt het bedrag van 25.000 euro waaronder kleine ondernemingen zijn vrijgesteld van btw binnenkort opgetrokken?

Aan een CD&V-volksvertegenwoordiger die zich daar in de commissie voor de Financiën zorgen over maakte, bevestigde minister Alexander De Croo dat een voorstel van richtlijn, houdende de hervorming van de vrijstelling voor kleine ondernemingen, werd goedgekeurd tijdens de Ecofinraad eerder deze maand.

De lidstaten kunnen voortaan de nationale bovengrens tot 85.000 euro verhogen, maar het staat hun wel vrij om die limiet lager te houden. Bovendien, zo verduidelijkte de minister, kan een dergelijke beslissing niet door een regering in lopende zaken worden genomen.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Opbrengst strijd tegen fiscale fraude

Opbrengst van de strijd tegen de fiscale fraude

Analyse huidige situatie en toekomst onafhankelijke dagbladhandel

Strategische analyse van de huidige situatie en toekomst van de onafhankelijke dagbladhandel

Kosten van verkeerscongestie

De kosten van de verkeerscongestie in België

Wetstraat
Wijziging belasting over toegevoegde waarde

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (deeleconomie & telecommunicatie) - BS 25 november, p. 108.072

Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947