Vinden

Btw: uitzonderlijk uitstel voor de aangifte

De belastingadministratie kent uitzonderlijk extra tijd toe voor het indienen van de periodieke btw-aangiften. Voor maandaangevers met recht op maandelijkse teruggave (starters en vergunninghouders) wordt de termijn verlengd tot en met 24 april 2021. Voor de andere indieners (gewone maandindieners, kwartaalindieners …) wordt de termijn verlengd tot en met 3 mei 2021.

Deze aangiften moesten normaal gezien uiterlijk op 20 april 2021 ingediend worden. De btw over de handelingen van maart 2021 en het eerste kwartaal 2021 moet wel binnen de wettelijke termijn betaald worden, dus uiterlijk 20 april 2021. Voor laattijdige betalingen wordt een interest van 0,33% per maand aangerekend. Dat is een tijdelijke verlaging van het normale tarief van 0,80% per maand.

Als u uw aangifte later indient, raadt de RSZ aan om voor de zekerheid al een storting te doen op basis van een redelijke raming. De interesten worden dan alleen op een eventueel tekort toegepast.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Covid-19 - Informatiemonitoring

Covid-19 - Informatiemonitoring bijgewerkt op 29/04

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437