Vinden

Btw: termijnen voor de zomervakantie

Met de zomer zijn ook de aan de btw-plichtigen toegekende faciliteiten er weer. Die hebben uiteraard betrekking op de formaliteiten en niet op de betalingen. De verschuldigde btw moet immers op de normale vervaldagen zijn gestort, namelijk ten laatste op 20 juli voor de aangiften voor het tweede kwartaal of voor juni 2021 en ten laatste op 20 augustus voor de aangiften voor juli 2021.

De kwartaalaangifte voor de verrichtingen van het tweede kwartaal 2021 moet ten laatste op 10 augustus zijn ingediend in plaats van op 20 juli 2021. Hetzelfde geldt voor de maandaangiften voor de verrichtingen van juni 2021. Voor die van juli is de uiterste datum 10 september in plaats van 20 augustus.

Er zijn echter twee uitzonderingen: enerzijds voor de genieters van een versnelde maandelijkse teruggave van de btw omdat ze een STARTER-statuut hebben en anderzijds voor de houders van een vergunning voor de maandelijkse teruggave van de btw.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Verzekeringen: checklist overstromingen

Verzekeringen: checklist overstromingen

 

Rapport betreffende brede fiscale hervorming

Eerste rapport betreffende een brede fiscale hervorming.


 

FSMA - Jaarverslag 2020

FSMA - Jaarverslag 2020

 

Wetstraat
Wijziging revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens - BS 23 juli, p. 76.164

Uitbreiding toepassingsgebied betreffende verenigingswerk

Wet houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk - BS 23 juli, p. 76.164

Vrijstelling btw inzake medische verzorging

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging betreft - BS 20 juli, p. 71.593