Vinden

Btw op zijn Italiaans

Italië lijkt dé manier te hebben gevonden om btw-fraude te bestrijden. Ondernemingen zijn er immers verplicht om hun facturen eerst in digitale vorm aan de overheid te verzenden. Die stuurt ze vervolgens door aan de bestemmeling. Zo weet de Italiaanse belastingadministratie meteen welk btw-bedrag er verschuldigd is.

Toen hij een vraag kreeg over de invoering van een vergelijkbaar systeem in ons land, verschool de minister van Financiën zich achter Europa. Om een dergelijk systeem in te voeren, zo antwoordde hij, moet het mogelijk zijn om af te wijken van de Europese bepalingen inzake de btw.

Italië kreeg weliswaar tijdelijk die toelating tot eind 2021, maar, zo ging hij voort, het Italiaanse systeem is bijzonder strikt en biedt de ondernemingen weinig flexibiliteit. Daarnaast zijn er aanzienlijke overheidsinvesteringen nodig in informaticasystemen, naast een grote capaciteit om op een intelligente manier de gegevens te verwerken.

Daar komt nog bovenop dat de digitale facturering in ons land slechts een gering percentage van het totale aantal facturen uitmaakt. Volgens de minister zou het immers om niet meer dan 5% gaan. (Bulletin van V & A, 55 pagina 145)
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Generieke gids tegen verspreiding Covid-19 op het werk

Generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan

 

Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437