Vinden

Btw op zijn Italiaans

Italië lijkt dé manier te hebben gevonden om btw-fraude te bestrijden. Ondernemingen zijn er immers verplicht om hun facturen eerst in digitale vorm aan de overheid te verzenden. Die stuurt ze vervolgens door aan de bestemmeling. Zo weet de Italiaanse belastingadministratie meteen welk btw-bedrag er verschuldigd is.

Toen hij een vraag kreeg over de invoering van een vergelijkbaar systeem in ons land, verschool de minister van Financiën zich achter Europa. Om een dergelijk systeem in te voeren, zo antwoordde hij, moet het mogelijk zijn om af te wijken van de Europese bepalingen inzake de btw.

Italië kreeg weliswaar tijdelijk die toelating tot eind 2021, maar, zo ging hij voort, het Italiaanse systeem is bijzonder strikt en biedt de ondernemingen weinig flexibiliteit. Daarnaast zijn er aanzienlijke overheidsinvesteringen nodig in informaticasystemen, naast een grote capaciteit om op een intelligente manier de gegevens te verwerken.

Daar komt nog bovenop dat de digitale facturering in ons land slechts een gering percentage van het totale aantal facturen uitmaakt. Volgens de minister zou het immers om niet meer dan 5% gaan. (Bulletin van V & A, 55 pagina 145)
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2019

Jaarverslag Dienst voorafgaande belsissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2019 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Beroepsmatige autokosten fiscaal aftrekbaar bij aftrek van werkelijke beroepskosten

Welke beroepsmatige autokosten zijn fiscaal aftrekbaar als ik kies voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten?
 

Wetstraat
Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - BS 24 juni, p. 46.481

Opschorting van opzeggingstermijn ontslagen 

Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de Covid-19-crisis - BS 22 juni, p. 45.846

Tijdelijke verhoging inbeslagnemingsdrempels

Wet tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek - BS 19 juni, p. 45.802