Vinden

Btw-listing discrimineert niemand

Advocaten zijn sinds januari 2014 btw-plichtig. Tegen die maatregel werden heel wat bezwaren ingediend.

Het recentste betreft een eventuele schending van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. De advocaten moeten, net als elke andere btw-plichtige, jaarlijks aan de btw-administratie een lijst bezorgen van hun btw-plichtige cliënten, net als het totale bedrag van de geleverde diensten. Dat wordt gewoonlijk de btw-listing genoemd.

Mogen btw-plichtigen die niet aan het beroepsgeheim gebonden zijn en zij die dat wel zijn, echter wel op dezelfde manier worden behandeld? Krijgt de btw-administratie op die manier geen middel in handen om doelgerichtere belastingcontroles uit te voeren? Of zou dit kunnen leiden tot vooroordelen over een cliënt op de listing van een in bepaalde materie gespecialiseerde advocaat?

Het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, zo antwoordt het Grondwettelijk Hof, sluit niet uit dat een verschil in behandeling tussen categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover dat verschil op een objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is. Dat is hier niet echt het geval.

Enerzijds, zo stelt het Hof in zijn arrest 43/2019, is het jaarlijks doorgeven van een btw-listing niet onbestaanbaar met het beroepsgeheim van de advocaat en anderzijds, zo gaat het Hof voort, hebben de gegevens, opgenomen in de btw-listing, in se geen betrekking op activiteiten die de kern uitmaken van de opdracht van de advocaat. Die gegevens hebben immers “geen betrekking op vertrouwelijke informatie die door een cliënt aan zijn advocaat wordt meegedeeld en mogelijk voor de cliënt incriminerend is”.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Analyse huidige situatie en toekomst onafhankelijke dagbladhandel

Strategische analyse van de huidige situatie en toekomst van de onafhankelijke dagbladhandel

Kosten van verkeerscongestie

De kosten van de verkeerscongestie in België

Groottecriteria verenigingen en stichtingen

Groottecriteria verenigingen en stichtingen - schema van de jaarrekening - begroting

Wetstraat
Wijziging belasting over toegevoegde waarde

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (deeleconomie & telecommunicatie) - BS 25 november, p. 108.072

Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947