NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Btw:  binnenkort vervangende aangiften

De btw is goed voor meer dan 26% van de fiscale inkomsten van ons land, maar kent een ‘VAT Gap’ - het verschil tussen de geraamde inkomsten en het werkelijk geïnde bedrag - van 12%. Jaarlijks komt dat neer op een verlies van ongeveer 4,4 miljard euro door fraude, optimaliseringsmechanismen, faillissementen, de organisatie van onvermogen enzovoort.

In die context vormt tijd een belangrijke factor. De administratie, die inzake automatisering wat achterloopt, reageert vaak met vertraging wanneer er geen periodieke aangifte wordt ingediend. Daardoor krijgen belastingplichtigen met slechte bedoelingen de tijd om zich insolvabel te maken. Vandaar het idee van een vervangende aangifte, die is geïnspireerd op het voorstel van vereenvoudigde aangifte bij de inkomstenbelasting.

De nieuwe procedure maakt geenszins een sanctie uit, maar strekt ertoe om een aangifte in de plaats te stellen van de periodieke btw-aangifte die de belastingplichtige krachtens zijn wettelijke verplichtingen had moeten indienen. Het bedrag van die aangifte zal worden gebaseerd op het hoogste verschuldigde belastingbedrag van de periodieke btw-aangiften in de voorafgaande twaalf maanden, met een minimumbedrag van 2.100 euro.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
KB/WIB 1992 - Bijgewerkte versie 25 april 2023

KB/WIB 1992 – Gecoördineerde tweetalige versie bijgewerkt tot en met het KB van 25 april 2023

 

Dienst voorafgaande beslissingen

Dienst voorafgaande beslissingen - Jaarverslag 2022
 

Risico's van volgen van inflatie op jaarbasis

De risico’s van het volgen van de inflatie op jaarbasis

 

Wetstraat
Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, BS 15 mei, pagina 46.110
 

Eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijnen en carenzdag

Wet tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag in het geval van opzegging door de werknemer - BS 28 april, 43.002
 

Beperking duur van opeenvolgende areidsovereenkomsten

Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking van de duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten - BS 28 april, p. 43.003
 

Meestgelezen Trends