NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Btw:  binnenkort vervangende aangiften

De btw is goed voor meer dan 26% van de fiscale inkomsten van ons land, maar kent een ‘VAT Gap’ - het verschil tussen de geraamde inkomsten en het werkelijk geïnde bedrag - van 12%. Jaarlijks komt dat neer op een verlies van ongeveer 4,4 miljard euro door fraude, optimaliseringsmechanismen, faillissementen, de organisatie van onvermogen enzovoort.

In die context vormt tijd een belangrijke factor. De administratie, die inzake automatisering wat achterloopt, reageert vaak met vertraging wanneer er geen periodieke aangifte wordt ingediend. Daardoor krijgen belastingplichtigen met slechte bedoelingen de tijd om zich insolvabel te maken. Vandaar het idee van een vervangende aangifte, die is geïnspireerd op het voorstel van vereenvoudigde aangifte bij de inkomstenbelasting.

De nieuwe procedure maakt geenszins een sanctie uit, maar strekt ertoe om een aangifte in de plaats te stellen van de periodieke btw-aangifte die de belastingplichtige krachtens zijn wettelijke verplichtingen had moeten indienen. Het bedrag van die aangifte zal worden gebaseerd op het hoogste verschuldigde belastingbedrag van de periodieke btw-aangiften in de voorafgaande twaalf maanden, met een minimumbedrag van 2.100 euro.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Beroepskosten opleiding vennootschapsbelasting

Basisopleiding vennootschapsbelasting (aanslagjaar 2022) - Beroepskosten

 

Pensioenen 2023

Pensioenen 2023 - Rapport

 

Eerste fase van bredere fiscale hervorming

Eerste fase van de bredere fiscale hervorming
 

 

Wetstraat
Regels betreffende reclame voor kansspelen

Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de reclame voor de kansspelen - BS 8 maart, p. 29.146
 

Voordelen van alle aard bij toekenning renteloze lening

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet - BS 3 maart, p. 27.024
 

Voorkoming witwassen geld en financiering terrorisme - beperking op contanten

Wet tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 17 februari, p. 23.617

Meestgelezen Trends