Vinden

Brexit en financiële rapportering

Met de Brexit in het verschiet zullen vervelende zaken zoals wisselkoersen of douaneformaliteiten toenemen. Dat is onvermijdelijk.

Velen zullen zich echter ook vragen gaan stellen. Met een dalende omzet zal immers meer dan één bedrijfsleider zich zorgen gaan maken over de voortzetting van zijn onderneming of van één van haar activiteiten.

Hoe moeten die elementen worden opgenomen in jaarrekeningen die wettelijk gezien een betrouwbaar beeld moeten geven van het vermogen, de financiële situatie en het resultaat van de onderneming? De Commissie voor boekhoudkundige normen werkt daaraan en stelde daarover een ontwerpadvies op dat aan een openbaar onderzoek wordt onderworpen.

Reacties en commentaren mogen tot en met donderdag 21 maart aan de CNC worden bezorgd.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Verslag Hoge Raad voor Werkgelegenheid

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid – Verslag 2019

Boordtabel kmo's en zelfstandige ondernemers

Boordtabel 2019 van de kmo’s en zelfstandige ondernemers

Economic flows between Belgian Regions

Economic flows between Regions in Belgium

Wetstraat
Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336

Btw-opgave van intracommunautaire handelingen

Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen - BS 23 december, p. 116.117