Vinden

Bonusplan voor het einde van maand

Bonusplannen met een referteperiode van een volledig kalenderjaar moeten voor eind april ingediend worden. Er kunnen zich twee situaties voordoen.

In de eerste is er voor de betrokken groep werknemers een vakbondsafvaardiging aanwezig. In dat geval moet het bonusplan worden ingediend via het verplichte papieren model van cao (DOCX, 27.32 KB).

Indien er voor de betrokken groep werknemers geen vakbondsafvaardiging aanwezig is, moet het bonusplan worden ingediend via het verplichte model van toetredingsakte (www.bonusplannen.be). De plannen mogen ook betrekking hebben op kortere periodes, zolang de referteperiode minstens drie maanden bedraagt.

Het coronavirus doorkruist echter de procedure, waarin is opgenomen dat de werkgever een register ter beschikking moet houden van de werknemers waarin zij hun opmerkingen kunnen neerschrijven. Nood breekt wet, dus mag de procedure met het register in de onderneming tijdelijk worden vervangen door de verzending van een e-mail of een brief.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501