Vinden

Bonusplan in laatste rechte lijn

Bonusplannen met een referteperiode van een volledig kalenderjaar moeten voor eind april ingediend worden. Hoe wordt de procedure met betrekking tot het opmerkingenregister echter gegarandeerd wanneer heel wat werknemers door het verplichte telewerk afwezig zijn?

Wanneer de werknemer een e-mailadres heeft, zo stelt de FOD Werkgelegenheid, wordt het bonusplan hem via mail toegestuurd en wordt hem de mogelijkheid geboden om zijn opmerkingen via mail in te dienen bij de werkgever of bij de inspectie Toezicht op de Sociale Wetten (TSW). Die laatste mogelijkheid wordt duidelijk vermeld in het mailbericht.

De opmerkingen die bij de werkgever binnenkomen, worden samengebracht in één document dat via mail of via de post wordt overgemaakt aan de inspectie TSW. Zijn er geen opmerkingen, dan ondertekent de werkgever het opmerkingenregister met de melding dat er geen opmerkingen waren en vermeldt hij de periode waarin de werknemers hun opmerkingen konden maken via mail.

Ter herinnering: voor de RSZ vormt de bonus geen verloning tot een maximumbedrag van 3.477 EUR bruto in 2021 (= 2.998 EUR netto + de solidariteitsbijdrage van 13,07%) per kalenderjaar en per werknemer. De daadwerkelijk toegekende voordelen zijn in hoofde van de werkgever onderworpen aan een bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 33%. Voor de fiscus is de bonus vrijgesteld van belastingen tot een maximumbedrag van 2.998 EUR netto in 2021 per kalenderjaar en per werknemer.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Covid-19 - Informatiemonitoring

Covid-19 - Informatiemonitoring bijgewerkt op 29/04

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437