NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Bonusplan: geen opmerking, geen verzending

Het is zo eenvoudig dat het verbaast dat niemand er van bij het begin aan dacht. Indien een bonusplan wordt ingediend via een toetredingsakte, moet de werkgever ook een opmerkingenregister ter beschikking houden, waarin de werknemers hun eventuele opmerkingen kunnen noteren.

Tot voor kort moest het opmerkingenregister altijd worden overgemaakt aan het voor de onderneming bevoegde Toezicht op de Sociale Wetten. Sinds 6 februari 2023 moet de werkgever het opmerkingenregister echter enkel overmaken aan het Toezicht op de Sociale Wetten in het geval er effectief opmerkingen werden geformuleerd. Een kwestie van gezond verstand.

Ter herinnering: voor 2023 vormt de bonus voor de RSZ geen verloning tot een maximumbedrag van 3.948 euro bruto (= 3.434 EUR netto + een solidariteitsbijdrage van 13,07%) per kalenderjaar en per werknemer. De daadwerkelijk toegekende voordelen zijn in hoofde van de werkgever onderworpen aan een bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 33%.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580