NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Bonusplan: geen opmerking, geen verzending

Het is zo eenvoudig dat het verbaast dat niemand er van bij het begin aan dacht. Indien een bonusplan wordt ingediend via een toetredingsakte, moet de werkgever ook een opmerkingenregister ter beschikking houden, waarin de werknemers hun eventuele opmerkingen kunnen noteren.

Tot voor kort moest het opmerkingenregister altijd worden overgemaakt aan het voor de onderneming bevoegde Toezicht op de Sociale Wetten. Sinds 6 februari 2023 moet de werkgever het opmerkingenregister echter enkel overmaken aan het Toezicht op de Sociale Wetten in het geval er effectief opmerkingen werden geformuleerd. Een kwestie van gezond verstand.

Ter herinnering: voor 2023 vormt de bonus voor de RSZ geen verloning tot een maximumbedrag van 3.948 euro bruto (= 3.434 EUR netto + een solidariteitsbijdrage van 13,07%) per kalenderjaar en per werknemer. De daadwerkelijk toegekende voordelen zijn in hoofde van de werkgever onderworpen aan een bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 33%.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Beroepskosten opleiding vennootschapsbelasting

Basisopleiding vennootschapsbelasting (aanslagjaar 2022) - Beroepskosten

 

Pensioenen 2023

Pensioenen 2023 - Rapport

 

Eerste fase van bredere fiscale hervorming

Eerste fase van de bredere fiscale hervorming
 

 

Wetstraat
Regels betreffende reclame voor kansspelen

Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de reclame voor de kansspelen - BS 8 maart, p. 29.146
 

Voordelen van alle aard bij toekenning renteloze lening

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet - BS 3 maart, p. 27.024
 

Voorkoming witwassen geld en financiering terrorisme - beperking op contanten

Wet tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 17 februari, p. 23.617

Meestgelezen Trends