NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Boetes naargelang van het inkomen

De PS graaft een wetsvoorstel van eind vorige eeuw op en wil, met het oog op efficiëntie, het bedrag van boetes voor verkeersovertredingen laten variëren op basis van het inkomen. Daarbij zou een vermenigvuldigingscoëfficiënt van 1,32 worden toegepast zodra het belastbare inkomen van de overtreder meer dan 69.549 euro bedraagt. Die coëfficiënt zou bovendien in schijven stijgen tot 3 voor belastbare inkomens van meer dan 154.409 euro.

Omdat ze beseft dat dat nogal ver gaat, vraagt de partij om de invoering van een bovengrens voor overtredingen van de derde en de vierde graad en voor snelheidsovertredingen. Anders zouden de bedragen oplopen tot 12.000 euro als de maximale boete en de hoogste vermenigvuldigingscoëfficiënt worden toegepast. Die bovengrens zou 1.000 euro bedragen, zonder opcentiemen, wat veel blijft, aangezien de coëfficiënt momenteel acht bedraagt.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Beroepskosten opleiding vennootschapsbelasting

Basisopleiding vennootschapsbelasting (aanslagjaar 2022) - Beroepskosten

 

Pensioenen 2023

Pensioenen 2023 - Rapport

 

Eerste fase van bredere fiscale hervorming

Eerste fase van de bredere fiscale hervorming
 

 

Wetstraat
Regels betreffende reclame voor kansspelen

Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de reclame voor de kansspelen - BS 8 maart, p. 29.146
 

Voordelen van alle aard bij toekenning renteloze lening

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet - BS 3 maart, p. 27.024
 

Voorkoming witwassen geld en financiering terrorisme - beperking op contanten

Wet tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 17 februari, p. 23.617

Meestgelezen Trends