NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Boetes naargelang van het inkomen

De PS graaft een wetsvoorstel van eind vorige eeuw op en wil, met het oog op efficiëntie, het bedrag van boetes voor verkeersovertredingen laten variëren op basis van het inkomen. Daarbij zou een vermenigvuldigingscoëfficiënt van 1,32 worden toegepast zodra het belastbare inkomen van de overtreder meer dan 69.549 euro bedraagt. Die coëfficiënt zou bovendien in schijven stijgen tot 3 voor belastbare inkomens van meer dan 154.409 euro.

Omdat ze beseft dat dat nogal ver gaat, vraagt de partij om de invoering van een bovengrens voor overtredingen van de derde en de vierde graad en voor snelheidsovertredingen. Anders zouden de bedragen oplopen tot 12.000 euro als de maximale boete en de hoogste vermenigvuldigingscoëfficiënt worden toegepast. Die bovengrens zou 1.000 euro bedragen, zonder opcentiemen, wat veel blijft, aangezien de coëfficiënt momenteel acht bedraagt.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580