Vinden

Boekhoudkundige verwerking van covid-tegemoetkomingen

Hoe moet de steun van de overheid in het kader van de huidige crisis worden geboekt? Onder de Diverse bedrijfsopbrengsten (rekening 743-749) of onder de Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten (rekening 764-768), antwoordt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen in een ontwerpadvies. De kosten die voortkomen uit deze crisis worden geboekt op rekening 61 (Diensten en diverse goederen) of op rekening 664 tot 667 (Andere niet-recurrente bedrijfskosten).

In de tekst wordt eveneens uitgelegd hoe de soms aanzienlijke investeringen in het kader van aanpassingen aan de nieuwe omstandigheden moeten worden geboekt, bijvoorbeeld de plaatsing van een audiovisuele installatie in vergaderzalen, en wat er moet gebeuren wanneer door een verplichte sluiting een deel van de voorraden niet meer kan worden gebruikt.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

Circulaire over het belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

 

Rapport Rekenhof inzake fiscale regularisatie

Rapport van het Rekenhof inzake fiscale regularisatie

 

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen - Een instrument om de werknemersprestaties te bevorderen

 

Wetstraat
Model aangifteformulier belasting van niet-inwoners

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.806
 

Aangifte formulier inzake rechtspersonenbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.793
 

Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979