Vinden

Boekhouders zullen kunnen cumuleren

Door een verbod in te stellen op het gezamenlijk uitoefenen van de activiteiten van boekhouder en die van verzekeringsmakelaar, verzekeringsagent of vastgoedmakelaar dan wel bancaire activiteiten en activiteiten van financiële dienstverlening, en door de kamers van het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) toe te staan het gezamenlijk uitoefenen van de activiteiten van boekhouder en elke ambachts-, landbouw- en handelsactiviteit te verbieden, is het koninkrijk België de verplichtingen niet nagekomen die op de lidstaat rusten.

Dat besloot het Europees Hof van Justitie onlangs. Ter verdediging riep ons land een mogelijk belangenconflict in bij de gezamenlijke uitoefening door een boekhouder BIBF van een activiteit als vastgoedmakelaar, verzekeringsmakelaar of bancaire of financiële activiteiten.

Als die laatste activiteiten op basis van een provisie worden betaald, kan die immers hoger zijn dan het honorarium dat hij voor zijn boekhoudactiviteit ontvangt. Dat kan zich volgens het Hof echter ook voordoen bij andere beroepen waarvoor geen gelijkaardig verbod geldt.

Bovendien, zo vervolgt het Hof, bestaat de kans dat het verbod boekhouders ontmoedigt die in de andere lidstaten zijn gevestigd en naar ons land willen komen, wat een beperking op de vrijheid van vestiging inhoudt.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501