Vinden

Boekhouders zullen kunnen cumuleren

Door een verbod in te stellen op het gezamenlijk uitoefenen van de activiteiten van boekhouder en die van verzekeringsmakelaar, verzekeringsagent of vastgoedmakelaar dan wel bancaire activiteiten en activiteiten van financiële dienstverlening, en door de kamers van het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) toe te staan het gezamenlijk uitoefenen van de activiteiten van boekhouder en elke ambachts-, landbouw- en handelsactiviteit te verbieden, is het koninkrijk België de verplichtingen niet nagekomen die op de lidstaat rusten.

Dat besloot het Europees Hof van Justitie onlangs. Ter verdediging riep ons land een mogelijk belangenconflict in bij de gezamenlijke uitoefening door een boekhouder BIBF van een activiteit als vastgoedmakelaar, verzekeringsmakelaar of bancaire of financiële activiteiten.

Als die laatste activiteiten op basis van een provisie worden betaald, kan die immers hoger zijn dan het honorarium dat hij voor zijn boekhoudactiviteit ontvangt. Dat kan zich volgens het Hof echter ook voordoen bij andere beroepen waarvoor geen gelijkaardig verbod geldt.

Bovendien, zo vervolgt het Hof, bestaat de kans dat het verbod boekhouders ontmoedigt die in de andere lidstaten zijn gevestigd en naar ons land willen komen, wat een beperking op de vrijheid van vestiging inhoudt.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Vrijstellingsvoorwaarden waardeverminderingen op handelvorderingen na de crisis

Circulaire over de gevolgen van de crisis door het virus COVID-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen.
 

Gedematerialiseerde boekhouding

Gedematerialiseerde boekhouding - nieuwe documentatiemap

 

Centrale Raad voor Bedrijsleven - loonkostverslagen

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Verslagen over de loonkosten

Wetstraat
Behoud tewerkstelling na terugtrekking VK uit de EU

Wet tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - BS 25 maart, p. 17.834

Invoering overbruggingsrecht zelfstandigen en tijdelijke maatregelen COVID-19

 Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen - BS 24 maart, p. 17.822

Invoering Notariële Aktebank

Koninklijk besluit houdende de invoering van de Notariële Aktebank - BS 24 maart, p. 17.634