Vinden

Binnenkort komt er een Orde van landmeters-experten

Een logisch gevolg van de oprichting van een dergelijke orde is dat alle landmeters-experten een stage moeten doorlopen. Er wordt dan ook een lijst met ‘stagiairs’ toegevoegd aan de drie reeds bestaande lijsten: de lijst ‘natuurlijke personen’, de lijst ‘rechtspersonen’ en de lijst ‘erelandmeters-experten’.

Ook al wordt het beroep van landmeter-expert voornamelijk als zelfstandige uitgeoefend, het kan onder verschillende statuten en hoedanigheden uitgeoefend worden. Daarom wordt de lijst ‘natuurlijke personen’ ingedeeld in twee afdelingen. In de eerste worden de zelfstandigen ondergebracht, in de tweede de werknemers en de ambtenaren.

Het tableau zal alle periodes van inactiviteit bevatten met hun startdatum en hun eventuele einddatum. Op die manier kan elke geïnteresseerde persoon, dus ook de consument, nagaan of de landmeter-expert die ingeschreven is op het tableau, gemachtigd was om op een bepaald moment een beroepsactiviteit uit te oefenen.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Koolstofvoetafdruk Belgische gewesten

Koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten

 

Interestaftrekbeperking

Circulaire 2023/C/8 over de interestaftrekbeperking

 

Rapporten over de loonkosten

Drie rapporten over de loonkosten: loonkostenhandicap, loonkloof tussen mannen en vrouwen, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

 

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 16 januari, p. 6.467
 

Basisbankdienst voor ondernemingen

Koninklijk besluit houdende de basisbankdienst voor ondernemingen - BS 16 januari, p. 6.485

Verlenging steunzones - vrijstelling bedrijfsvoorheffing ikv natuurrampen

Wet betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp - BS 13 januari, p. 6.266