NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Binnenkort komt er een Orde van landmeters-experten

Een logisch gevolg van de oprichting van een dergelijke orde is dat alle landmeters-experten een stage moeten doorlopen. Er wordt dan ook een lijst met ‘stagiairs’ toegevoegd aan de drie reeds bestaande lijsten: de lijst ‘natuurlijke personen’, de lijst ‘rechtspersonen’ en de lijst ‘erelandmeters-experten’.

Ook al wordt het beroep van landmeter-expert voornamelijk als zelfstandige uitgeoefend, het kan onder verschillende statuten en hoedanigheden uitgeoefend worden. Daarom wordt de lijst ‘natuurlijke personen’ ingedeeld in twee afdelingen. In de eerste worden de zelfstandigen ondergebracht, in de tweede de werknemers en de ambtenaren.

Het tableau zal alle periodes van inactiviteit bevatten met hun startdatum en hun eventuele einddatum. Op die manier kan elke geïnteresseerde persoon, dus ook de consument, nagaan of de landmeter-expert die ingeschreven is op het tableau, gemachtigd was om op een bepaald moment een beroepsactiviteit uit te oefenen.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Beroepskosten opleiding vennootschapsbelasting

Basisopleiding vennootschapsbelasting (aanslagjaar 2022) - Beroepskosten

 

Pensioenen 2023

Pensioenen 2023 - Rapport

 

Eerste fase van bredere fiscale hervorming

Eerste fase van de bredere fiscale hervorming
 

 

Wetstraat
Regels betreffende reclame voor kansspelen

Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de reclame voor de kansspelen - BS 8 maart, p. 29.146
 

Voordelen van alle aard bij toekenning renteloze lening

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet - BS 3 maart, p. 27.024
 

Voorkoming witwassen geld en financiering terrorisme - beperking op contanten

Wet tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 17 februari, p. 23.617

Meestgelezen Trends