Vinden

Bijdragen: geen drempel meer voor zelfstandigen

Eindelijk. Het zal de zelfstandige binnenkort vrijstaan om de voorlopige bijdragen te betalen die hij verschuldigd acht op basis van zijn reële inkomsten. Dat kondigt de minister van Middenstand tenminste aan in zijn Algemene Beleidsnota.

Het zou een grote stap voorwaarts betekenen. Het huidige systeem geeft immers voortdurend aanleiding tot ongerustheid en frustratie, met voorlopige bijdragen voor 2021 die worden berekend op basis van het netto belastbare inkomen van 2018 en in 2022 of 2023 definitief worden herberekend. De sancties - lees: verhogingen - in geval van een slechte inkomstenraming blijven van toepassing.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
De tweede pensioenpijler in beeld

De tweede pensioenpijler in beeld

 

Verplichtingen op het werk ikv coronavirus

Coronavirus: verplichtingen op het werk (volgens het KB van 28 oktober 2021)

 

Economische conjunctuur in distributie

Verslag over de economische conjunctuur in de distributie

 

Wetstraat
Wijziging affichering van tarieven door zorgverstrekkers

Wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, wat het afficheren van de tarieven door zorgverstrekkers betreft - BS 12 november , p. 111.837